Đăng Nhập                  
logo khatoco

Địa Chỉ Liên Hệ

Công ty Kinh doanh đà điểu - cá sấu Khatoco

Địa chỉ: Cụm CN Ninh Ích thuộc Thôn Tân Phú, xã Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Tel: (84.58) 3624 077 .
Fax: (84.58) 3624 555.
Phòng kinh doanh: 
Ông: Lê Đình Đặng (Phó Trưởng Phòng)
  
Tin nổi bật